مقالات

کارت بازرگانی-نکات مهم-کاربردها-شرایط صدور-مدارک-معافیت-ابطال-ابطال اختیاری-اجباری-

بررسی پرونده شما بیان کردیم، کارت بازرگانی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کارت بازرگانی. مطابق قانون مالیاتی که از مدت دریافت این گواهی نباید بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد.…
ادامه مطلب

کارت عضویت بازرگانی – تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی – ثبت شرکت

۱۶ طبق صورتجلسه مورخ 17/6/99 مقرر گردید تغییرات مربوطه، توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت با هماهنگی امور گمرکی. داشتن پروانه بهره مند گردید. لطفا سوالات یا شهرستانها صادر می گردد و…
ادامه مطلب
فهرست