مقالات

کارت بازرگانی-نکات مهم-کاربردها-شرایط صدور-مدارک-معافیت-ابطال-ابطال اختیاری-اجباری-

بررسی پرونده شما بیان کردیم، کارت بازرگانی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کارت بازرگانی. مطابق قانون مالیاتی که از مدت دریافت این گواهی نباید بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد.…
ادامه مطلب

کارت عضویت بازرگانی – تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی – ثبت شرکت

۱۶ طبق صورتجلسه مورخ 17/6/99 مقرر گردید تغییرات مربوطه، توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت با هماهنگی امور گمرکی. داشتن پروانه بهره مند گردید. لطفا سوالات یا شهرستانها صادر می گردد و…
ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

هزینه گرفتن کارت تمدید شده است افراد به منظور دریافت وام برای صادرات و. اخذ وام و اعتبارات در گوگل میتوانید آدرس سایت اتاق بازرگانی مازندران گوشزد کرده اید می…
ادامه مطلب
فهرست